Entries by kobi

עתיד פתוח: עוברים לפרוטוקול Ethernet

עתיד פתוח: עוברים לפרוטוקול  Ethernet בעבר Ethernet לא נתפס כפתרון מספיק טוב לבקרת מכונות ברמת ביצועים גבוהה. תפיסה זו הובילה חברות אוטומציה רבות לעצב מערכות שבבים סגורות, המייצרות גרסאות ייעודיות משלהן של Ethernet אשר אינן מסוגלות לתקשר עם מערכות אחרות.

קומפקטיות עוצמתית

קומפקטיות עוצמתית הדור החדש של תמסורות בבקרת הינע אבולוציה אלקטרונית במערכות אוטומציה תעשייתית מובילות לשינוי פרדיגמות בבקרת הינע. המהנדסים ובוני המערכות מתחילים להכיר, להעריך ולאמץ ציוד בקרת הנעה מתקדם. הדרישות ממערכות ההנעה המודרניות הן – קטן וקל, אך גם מדויק ודינמי ביותר.

המחיר חשוב, אך עלות אפקטיבית תגרום לכם להיות או לחדול.

האם חישבתם מה העלות האפקטיבית שאתם משלמים עבור ציוד במערכות אוטומציה? פלטפורמות אוטומציה תעשייתיות חוות שינוי פרדיגמה. טכנולוגיות חדשות עושות את דרכם בתחום כמו מערכות Embedded בזמן אמת,  רשתות תקשורת מקומיות סטנדרטיות כגון  Ethernet, Wi-Fi ו- ZigBee  , פרוטוקולי תקשורת מבוססי IP , ארכיטקטורות מוכוונת שירותים סטנדרטיים (SOA) ושירותי אינטרנט.

Embedded – סביבת פיתוח משולבת המיועדת לכתיבה והפעלה של תכנות בקרה

Embedded – סביבת פיתוח משולבת המיועדת לכתיבה והפעלה של תכנות בקרה המורכבות הגדלה והולכת של הדרישות מתוכנות האוטומציה והבקרה, מחייבת פלטפורמת תכנות ידידותית למשתמש הנמצאת בסביבת הייצור וזמינה לטכנאים ומהנדסי התהליך הנמצאים בשטח ולא רק עבור מהנדסי הבקרה.