Camco Ferguson

החברה עוסקת בייצור מוצרי בקרת תנועה מדויקים ובפרט אינדקסרים ומערות CAM. במשך יותר מ-50 שנה מוצרי החברה הם תו תקן של איכות עבור תעשיית בקרת התנועה. לחברה קשת רחבה של מוצרים כולל כוננים לאינדקס, חלקים לינאריים סיבוביים, מסועי קישור, כוננים מכאניים-סרוו (servo-mechanical drives) מצלמות מותאמות אישית ועוד.

החברה משרתת נאמנה מעצבים, קבלנים וצרכני ציוד אוטומציה ויש לה מתקני ייצור הן באירופה והן בארה"ב. משרדי מכירות החברה הם לדרום וצפון אמריקה, אירופה ואסיה.

לפרטים נוספים והזמנות – צור קשר                                           אל אתר החברה