Berghof

Berghof היא חברה המומחה לסינון והפרדה של יישומים עירוניים ותעשייתיים. הפעלה בטוחה, חוסן, גמישות, חיסכון באנרגיה, אחריות סביבתית ומים באיכות גבוהה הם הסטנדרטים של תכנון עבור מוצרי ברגהוף ומושגי סינון.

ברגהוף היא עסק טכנולוגי בבעלות משפחתית עם אסטרטגיה ארוכת טווח, המעורבת בפיתוח ובייצור עבודה חלוצית בשיתוף ידידותי עם הלקוחות שלה.

החברה נוסדה בשנת 1966 כמכון מחקר פרטי הפועל לפי מסורת שבה תובנות מדעיות מתורגמות למונחים עסקיים מעשיים.
הכישורים המקצועיים הנרחבים של עובדיהם, כך גם המגוון הרחב של הפעילויות המסחריות שלהם שמכסות כיום שמונה יחידות עסקיות, הם ההשתקפות של זה.

לפרטים נוספים והזמנות – צור קשר                                           אל אתר החברה