Sewoo Industrial Systems

sewoo מייצרת מנועים לינאריים המספקים הנעה ישירה ללא הצורך במערכות המרת תנועה נוספות (גירים, מצמדים וכדומה).  מאז שנת 1995 החברה מייצרת מנועי DC תעשייתים, החברה נבחרה לייצר פרויקטים נבחרים עבור ממשלת קוריאה. החברה מחזיקה מספר פטנטים ייחודים אשר נותנים לה יתרון טכנולוגי בשוק המנועים הליניאריים. בנוסף למנועים לינאריים ומנועי DC החברה מייצרת גם מנועי BLDC.

לפרטים נוספים והזמנות – צור קשר                                           אל אתר החברה