TR Electronic

TR-electronic מייצרת מערכות מדידה דיגיטאליות, זוויתיות והעתקה. TR-אלקטרונית מפתחת, מייצרת ומוכרת חיישנים ומפעילים עבור יישומים תעשייתיים, בעיקר בטכנולוגיה אוטומציה. כדי להפעיל את יכולות הפרט להיות ממוקדת יותר חזק, החברה מאורגנת ליחידות עסקיות. מוצרים בעלי סריקה אופטית או מגנטים אשר נדרשים לזהות את התנועה הזוויתית של מוט מסתובב. אנקודרים ליניאריים Magnetostrictive לרכוש את המיקום של תנועה קווית – למשל בתוך גליל הידראולי – ללא מגע. מודולים לבקרה ומדידה אישית בשילוב עם ידע מיוחד בתהליכי לחיצת חבטות להשלים את התכנית.

ל-TR סניפים ונציגויות בגרמניה ובשאר רחבי העולם.

לפרטים נוספים והזמנות – צור קשר                                           אל אתר החברה