IPC2

חברת ADVANTECH  הינה החברה הגדולה והמובילה בעולם בנושא מחשוב תעשייתי והיא מציגה פתרונות מחשוב, תצוגה, תקשורת, מחשבי VISION  ועוד.
לחברה מגוון פתרונות מבוססי CODESYS  ועוד כדוגמת PLC ו- PC-PLC. בקרי ADVANTECH, תומכים בכלל התקשורות התעשייתיות.

לפרטים נוספים: דור הנדסה בע"מ, שי סילברמן